Algemene Voorwaarden Camping Op Struun

 • Alle gasten en hun bezoekers zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden.
 • Gasten zijn verplicht zich bekend te maken met de algemene voorwaarden en zich daaraan te houden.
 • Bij het aangaan van een verblijfsovereenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
 • De verblijfsovereenkomst kan mondeling of schriftelijk worden aangegaan.
 • Gasten dienen de kampeerplaatsen correct te gebruiken en schoon te houden.
 • Er wordt een bijdrage voor gas- en stroomverbruik in rekening gebracht naar gebruik.
 • Gasten en hun bezoekers dienen geen overlast te veroorzaken voor andere gasten.
 • Afval dient op de daartoe bestemde plaatsen te worden gestort.
 • Afvalwater dient te worden opgevangen in een emmer en kan daarna worden afgestort in het chemisch toilet.
 • Het gebruik van een afsluitend grondzeil is niet toegestaan.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen van gasten.
 • Alle risico’s met betrekking tot het verblijf op Camping Op Struun komen voor rekening van de gasten.
 • Gasten zijn verplicht beschadigingen en/of vermissing van roerende en/of onroerende goederen van de beheerder onmiddellijk te melden.
 • De verblijfskosten moeten vooraf, bij aankomst of uiterlijk één dag voor vertrek worden voldaan. De beheerder kan hiervan afwijken.
 • Vragen of klachten tijdens het verblijf kunnen worden gemeld bij de beheerder (telefoonnummer: 06-49841145).
 • De beheerder kan gasten de toegang ontzeggen bij overtreding van de algemene voorwaarden, zonder nadere toelichting of restitutie van betaalde verblijfskosten.
 • De SVR-voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Camping Op Struun.

Aankomsten en vertrek

 • Gasten zijn welkom vanaf 14:00 uur op de dag van aankomst.
 • Bij aankomst dienen gasten zich eerst te melden bij de receptie. Bij afwezigheid kan het mobiele nummer op het welkomstbord worden gebeld.
 • De kampeerplaats dient op de dag van vertrek in goede staat te worden achtergelaten.
 • Gasten dienen om 11:00 uur de kampeerplek te verlaten op de dag van vertrek.


Reserveringen, bevestiging en privacyverklaring

 • Na ontvangst van een reservering zal Camping Op Struun een bevestigingsmail sturen.
 • Camping Op Struun is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door gasten zijn verstrekt.
 • Camping Op Struun is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die zijn verzameld doordat gasten gebruik maken van de diensten van de camping.

Annulering

 • Indien omstandigheden de gast dwingen tot annulering van een reservering, dient de gast dit zo snel mogelijk aan de receptie te melden.
 • Bij annulering kunnen de volgende kosten in rekening worden gebracht:
  • Bij annulering tussen 1 maand en 10 dagen voor de oorspronkelijke aanvang van het verblijf: 25% van de totale verblijfkosten.
  • Bij annulering tussen 10 dagen en de dag van de oorspronkelijke aanvang van het verblijf: 50% van de totale verblijfskosten.
  • Bij niet verschijnen zonder annulering: 100% van de totale verblijfskosten.
 • Het wordt sterk aanbevolen dat gasten zelf een annuleringsverzekering afsluiten om zich te beschermen tegen mogelijke kosten bij onvoorziene omstandigheden.